วันศุกร์, 29 ตุลาคม 2564

ข่าวการศึกษา

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑ์การเปิดสถานศึกษา
การดำเนินการบริหารจัดการสอบครูผู้ช่วย ปี 2564 ภายใต้สภาวการณ์โควิด 19 สังกัด สพฐ., สังกัดอาชีวศึกษา, สังกัด กศน.
ข่าว สพฐ. ว4142 ประกาศรายชื่อสถานศึกษาในเขตพิเศษ สังกัด สพฐ.
แต่งตั้งข้าราชการฯ ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพท. และ รองผอ.สพท.
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.”
โครงการ “ครูดีไม่มีอบายมุข” ปีที่ 11 (ปีการศึกษา 2564)
คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว22-2564)
การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564
ว 21 ภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สพฐ. – แนวทางการลดภาระครู นักเรียนและผู้ปกครองในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19
    • 1
    • 2
คลังเก็บ
หมวดหมู่
Meta