วันศุกร์, 29 ตุลาคม 2564

ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดปัตตานี ด้านการสื่อสารและการมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นายณัฐนนท์ พงศ์ธัญญะวิริยา ประธานคณะอนุกรรมการด้านการสื่อสารและการมีส่วนร่วม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสื่อสารและการมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1/2564 โดยมีคณะอนุกรรมการเข้าร่วมประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานฝ่านสื่อสารฯ พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จ.ปัตตานี จำนวน 13 คน โดยการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ผลการทดสอบทางการศึกษา) ปีการศึกษา 2561 – 2563
รประชุมเชิงวิชาการการส่งเสริมการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนที่ตกหล่น (ปัตตานี ) ผ่านระบบ Zoom Meeting
ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดปัตตานี ด้านส่งเสริมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 1/2564
ประชุมหารือกรณีการได้รับวัคซีนของนักเรียนนักศึกษากลุ่มที่จะเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ
ประชุมคณะอนุกรรมการด้านส่งเสริมการบริหารงบประมาณในคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดปัตตานี