วันศุกร์, 29 ตุลาคม 2564

รประชุมเชิงวิชาการการส่งเสริมการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนที่ตกหล่น (ปัตตานี ) ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมเชิงวิชาการการส่งเสริมการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนที่ตกหล่น (ปัตตานี ) ผ่านระบบ Zoom โดยจังหวัดปัตตานีเป็นตัวแทนของกลุ่ม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และศธจ.ได้มอบหมายให้นายนันท์ สังข์ชุม รองศธจ.เป็นประธานการประชุมของจ.ปัตตานี พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานในจังหวัดเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย กศน./ศูนย์การศึกษาพิเศษ/สพป.ปน.1,2,3 /สพม./อาชีว/สช. /พมจ./ เทศบาลเมืองปน./เทศบาลเมืองตะลุบัน จำนวน 22 คน